HÌNH NỀN POWERPOINT & DESKTOP

DƯỚI ĐÂY LÀ NHỮNG HÌNH NỀN CHO POW VÀ DESK MÀ MÌNH SƯU TẦM ĐƯỢC, CÁC TY HÃY CHỌN THEO SỞ THÍCH CỦA MÌNH NHÉ! CẢM ƠN CÁC TY ĐÃ GHÉ THĂM!

DESKTOP
++ HÌNH NỀN POW 1 ++
++ HÌNH NỀN POW 2 ++
++ HÌNH NỀN POW 3 ++
++ HÌNH NỀN POW 2 ++

DESKTOP

** HÌNH NỀN DỄ THƯƠNG 1 **
** HÌNH NỀN DỄ THƯƠNG 2 **
** HÌNH NỀN DỄ THƯƠNG 3 **
** HÌNH NỀN DỄ THƯƠNG 4 **
** HÌNH NỀN DỄ THƯƠNG 5 **
** HÌNH NỀN DỄ THƯƠNG 6 **
** HÌNH NỀN DỄ THƯƠNG 7 **
** HÌNH NỀN HOA, PHONG CẢNH 1 ** 
** HÌNH NỀN HOA, PHONG CẢNH 2 **
** HÌNH NỀN HOA, PHONG CẢNH 3 **
Advertisements