《恶女毒妻》- “Ác nữ độc thê” >.< 一叶凝碧 – Nhất Diệp Ngưng Bích

Giới thiệu mọi người truyện nì >.<

恶女毒妻》-“Ác nữ độc thê

  一叶凝碧   – Nhất Diệp Ngưng Bích

ac doc

Nguồn:    + http://www.xiaoshuomi.net/book-4109482/

                 + Sao Thiên Lang – Tàng thư viện.

 Thể loại: Xuyên việt – ngôn tình    

Xuyên không thành một bé gái mồ côi bản thân liền rất bi thương thôi , nhờ vào nửa đường  xuất hiện 

sát  người giám hộ đưa thân phận từ bé gái mồ côi tẩy trắng thành quận chúa. Sao quan hệ của nàng cùng người giám hộ càng ngày càng nhàm chán, sai lệch đâu!
Quan: đại thúc, đừng theo ta chơi trò mập mờ, cẩn thận ta nuốt ngươi!
 Thượng quan: nàng này bề ngoài cùng nội tâm hoàn toàn không tương xứng!
 Tưởng: đi theo quận chúa có thịt ăn!
 Đây là một chuyện xưa trọng sinh la lị cùng đại thúc tự ngược thêm hỗ ngược ! Cảm tình là tốt đẹp, quá trình là khúc chiết , kết cục là bất ngờ !
 PS (lời tác giả): Bài văn này đã kết thúc, cảm tạ bạn đọc theo dõi tới cuối câu chuyện. Cám ơn mọi người!
    
Advertisements