Phiền não!

Hum trước hỏng win mất hết bản word, thế là bao stác thơ văn của ta đi tong, thui giờ, giải tán vụ nè vậy! Năm cuối rồi cũng chẳng còn thời gian nữa! aizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Advertisements